Bilder

Bilder före och efter behandling.

Före behandling.

Notera även rotation av höger arm/axel.

Patienten är tidigare höftledsopererad.

Efter ca 10 behandlingar.

 

Före behandling.

Efter första behandlingen.

Vid återbesök före andra behandlingen.

Före behandling.

Efter första behandlingen.

 1